Manuscrits bizantins il·luminats a Espanya:
obra, context i materialitat

MABILUS (MICINN-PID2020-120067GB-I00)

El projecte MABILUS pretén abordar, per primera vegada, des de la perspectiva de la Història de l’Art, però amb una aproximació interdisciplinària (Filologia, Paleografia, Iconografia, Història de la Tècnica, Col·leccionisme) el preciós, variat i tantes vegades desconegut patrimoni dels manuscrits bizantins il·luminats existents a l’Estat espanyol.

Tots ells daten del període bizantí (fins al 1453) o immediatament posterior (fins al 1550) i es conserven majoritàriament a la Biblioteca Nacional de Madrid i a la Reial Biblioteca del Monestir de San Lorenzo de l’Escorial, amb algun exemplar a la Biblioteca General Històrica de la Universitat de Salamanca.

Aquest conjunt destaca per la seva extensa il·luminació: l’Skylitzes matritensis, l’Akathistos escurialensis o el Dioscòrides de Salamanca.

La varietat cronològica i temàtica d’aquests manuscrits, així com la diversitat del seu origen geogràfic, ofereix a la investigació una possibilitat única de tractar gairebé tots els grans temes de la il·luminació bizantina i, fins i tot, obrir pioneres i ambicioses perspectives de treball.

  • En primer lloc, es portarà a terme, amb la col·laboració de l’Institut de Patrimoni Cultural d’Espanya (IPCE), una analítica pictòrica i la materialitat a partir d’un selecte grup de manuscrits.
  • En segon lloc, es tractaran qüestions relatives a la relació text – imatge, a la geografia de la producció artística bizantina en el Mediterrani (centre – perifèria) i temes de comitència i audiència.
  • En tercer lloc, qüestions com el gènere i la multiculturalitat prendran especial rellevància per entendre més bé els manuscrits produïts a Sicília i a la Constantinoble paleòloga.

Tot això ajudarà a enfortir els estudis bizantins a l’Estat espanyol i situar-lo al capdavant dels estudis sobre els manuscrits il·luminats bizantins.