MABILVS

Manuscrits bizantins il·luminats a Espanya: obra, context i materialitat